Ritzen, H. (2021) “Kansenkaart: interactieve website ter bestrijding van onderwijsachterstanden: Een recensie”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 39(3-4), pp. 37–43. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13390 (Geraadpleegd: 1 april 2023).