Christis, J. (2021) “Praktijkgericht onderzoek als methodologisch probleem”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 39(2), pp. 59–74. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13386 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).