Slotboom, S. . en Gravesteijn, C. (2020) “Levensvaardigheden voor studenten”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), pp. 41–64. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13346 (Geraadpleegd: 1 april 2023).