Ehrenhard, M., Huijs, C. en de Visser, M. (2020) “Wij missen de studenten en de studenten missen ons: een pleidooi voor flipped classrooms en tegen online onderwijs?”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), pp. 35–40. doi: 10.59532/tvho.v38i2.13345.