Hoppen, Tim, Max Aangenendt, en Chris Wallner. 2023. “Hoe Kan Waardecreatie in Leernetwerken Zichtbaar Gemaakt Worden? - : Een Kwalitatieve Studie Bij Twee Leernetwerken in Het Hoger Onderwijs En in De Gezondheidszorg”. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs 41 (2). https://doi.org/10.59532/tvho.v41i2.15694.