Donche, Vincent, Sven De Maeyer, en Tine van Daal. 2023. “Learning Analytics Voor Hoger Onderwijs: Inleiding Op Het Themanummer”. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs 41 (1). https://tvho.nl/article/view/13945.