Ramaekers, Stephan. 2022. “Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR Uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5”. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs 40 (3-4):112-15. https://tvho.nl/article/view/13557.