Christis, Jac. 2021. “Praktijkgericht Onderzoek Als Methodologisch Probleem”. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs 39 (2):59-74. https://tvho.nl/article/view/13386.