Hoppen, T. ., Aangenendt, M. ., & Wallner, C. (2023). Hoe kan waardecreatie in leernetwerken zichtbaar gemaakt worden? - : Een kwalitatieve studie bij twee leernetwerken in het Hoger Onderwijs en in de Gezondheidszorg. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(2). https://doi.org/10.59532/tvho.v41i2.15694