De Laet, T. . (2023). Een kritisch constructief perspectief op Learning Analytics. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(1). Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13957