Donche, V. ., De Maeyer, S. ., & van Daal, T. . (2023). Learning Analytics voor Hoger Onderwijs: Inleiding op het themanummer. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(1). Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13945