Ramaekers, S. (2022). Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 112–115. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13557