Procee, H. (2022). Hannah Arendt in het HBO: Een filosofische discussiebijdrage. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 100–111. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13556