Nieuwenhuis, L., & Kuijer-Siebelink, W. (2022). Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 69–83. https://doi.org/10.59532/tvho.v40i3-4.13554