Nieuwenhuis, L., & Kuijer-Siebelink, W. (2022). Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 69–83. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13554