Verhoeff, C., & Guérin, L. (2022). Een appèl op het hbo tot kritische participatie. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 52–67. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13553