van der Pluijm, R. (2022). Prediken of informatie delen: coachend naar ruimte voor bezinning in het Hoger Economisch Onderwijs. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 36–51. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13552