de Jong, H. (2022). Hoger Onderwijs als publieke voorziening. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 19–35. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13551