Christis, J. (2021). Praktijkgericht Onderzoek: de voortzetting van een oude discussie. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(3-4), 77–94. https://doi.org/10.59532/tvho.v39i3-4.13393