Christis, J. (2021). Praktijkgericht Onderzoek: de voortzetting van een oude discussie. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(3-4), 77–94. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13393