Christis, J. (2021). Praktijkgericht onderzoek als methodologisch probleem. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(2), 59–74. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13386