Christis, J. (2021). Praktijkgericht onderzoek als methodologisch probleem. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(2), 59–74. https://doi.org/10.59532/tvho.v39i2.13386