(1)
Ramaekers, S. Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR Uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5. TVHO 2022, 40, 112-115.