[1]
Ramaekers, S. 2022. Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. 40, 3-4 (dec. 2022), 112–115.