[1]
van der Pluijm, R. 2022. Prediken of informatie delen: coachend naar ruimte voor bezinning in het Hoger Economisch Onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. 40, 3-4 (dec. 2022), 36–51.