Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Professionele ontwikkeling bij de invoering van competentiegericht onderwijs. Wat beweegt docenten en hoe worden ze bewogen?

Hennie van Heijst & Ferd van der Krogt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 193-204.

Bij de invoering van competentiegericht onderwijs aan twee hbo-opleidingen heeft het management zich vooral gericht op het vertalen van een onderwijsvisie naar een onderwijsstructuur en heeft het het ondersteuningsaanbod voor docenten daarop afgestemd. De docenten hebben in de eerste periode met name veranderingen in de onderwijsstructuur ervaren. Zij waren echter vooral op zoek naar de verbinding tussen hun professionele identiteit en het onderwijsproces. Daarin spelen niet alleen kennis en kunde, maar ook waarden een grote rol.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS