Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De inzet van online peer assessment als formatief en summatief beoordelingsinstrument

Patris van Boxel, Christoffel Reumer. Wim van Os & Jaap Boter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 229-246.

Peer assessment, de procedure waarbij studenten elkaars werk van feedback voorzien of elkaar beoordelen, is een werk- en toetsvorm die momenteel sterk in de belangstelling staat. Vooral formatieve vormen van peer assessment worden in toenemende mate ingezet om de kwaliteit van het leren te bevorderen en studenten meer autonomie te geven in het leer- en beoordelingsproces.
De voorbije jaren zijn specifieke softwaretoepassingen verschenen die de organisatie van peer-assessmentopdrachten ondersteunen, waardoor deze werkvorm ook bij grote studentgroepen praktisch haalbaar wordt. In een exploratieve studie bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (Vrije Universiteit Amsterdam) is ervaring opgedaan met de summatieve inzet en online ondersteuning van peer assessment bij een grote groep studenten. Uit de resultaten van de pilot blijkt dat studenten deze opzet als een leerzame manier beschouwen om
leerstof te verwerken en feedback te krijgen over de eigen leerprestatie. Men is minder positief over het feit dat cijfers van medestudenten meetellen voor de eigen beoordeling. Maatregelen om de betrouwbaarheid van de studentoordelen te verhogen (zoals anonimiteit, scoringsrubrieken en cijferkalibratie), dragen in beperkte mate bij aan een hoger vertrouwen in het beoordelingsproces. De inzet van software blijkt essentieel om peer assessment op grote schaal te organiseren.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS