Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Boekbespreking: Cultuur in samenwerking of samenwerking in cultuur?

Katrien Struyven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 247-250.

Bespreking van Nguyên Phu'o'ng-Mai (2008): Culture and cooperation: Cooperative learning in Asian Confusion heritage cultures - the case of Viet Nam. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht, IVLOS series, ISBN: 978-90-393-4799-7, 253 p., € 20,-.
Dit proefschrift stelt samenwerking binnen onderwijs in relatie tot cultuur centraal. Phu'o'ng-Mai onderzoekt de toepassing van het westerse Samenwerkend Leren als didactische werkvorm in een niet-westerse cultuur, meer bepaald binnen het Aziatische confuciaanse culturele erfgoed (CCE) in Vietnam. Maar al te vaak worden didactische werkvormen als generiek beschouwd, ongeacht de plaats, tijd en cultuur van toepassing. Deze aanname wordt - terecht - in het proefschrift in twijfel getrokken en via empirisch onderzoek toont Phu'o'ng-Mai aan dat de westerse toepassing in een niet-westers land noch vanzelfsprekend is, noch probleemloos verloopt.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS