Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Een review van decentrale selectie en numerus fixus bij geneeskunde

Judith Anna Dekker

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 205-215.

Instroombeperking van studenten in het hoger onderwijs door middel van gewogen loting is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Sinds 2000 is er in de wet ruimte voor decentrale selectie. Na een periode van experimenten zijn de selectieprocedures van geneeskundestudenten veranderd en heeft er verdere evaluatie plaatsgevonden. Vanaf 2008 wordt bijna een kwart van de geneeskundestudenten decentraal geselecteerd. Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van de studenten en verwoordt de stellingname van het KNMG Studentenplatform. Vergelijkbare decentrale selectieprocedures op alle medische faculteiten zijn wenselijk, maar afschaffing van gewogen loting is vooralsnog niet aan de orde. Het onderzoek dat gedaan is naar selectie voor de geneeskundeopleiding kan mogelijk richtinggevend zijn voor de overige opleidingen in het hoger onderwijs waarvoor gewogen loting wordt gebruikt.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS