Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Kennisstromen tussen universiteit en bedrijfsleven

J.C. Spender

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 3, 139-152.

In de loop der tijd is de rol van universiteiten in de samenleving veranderd: ze zijn betrokken geraakt bij de economie, met alle gevolgen van dien. Als een van de actoren interacteert het met andere actoren en in dit proces wordt kennis overgedragen. Dit proces van kennisoverdracht is geen lineair 'push'- of 'pull'-proces, maar een evolutionair proces en betekent dat het minder formeel is en ruimte moet geven om innovatievoedende ideeën uit te wisselen in de 'agora' en daarbij gaat het niet alleen om de uitwisseling van kennis-als-data en kennis-als-betekenis, maar ook om kennis-als-prestatievaardigheid. De vraag naar de relatie tussen universiteit en het bedrijfsleven leidt ertoe zorgvuldiger na te denken over kennisgroei en innovatie.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS