Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De groene appel van Eva: wettelijke en sociale verantwoordelijkheid. Aspecten van wettelijke en sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van innovatie en kennisoverdracht tussen universiteit en bedrijfsleven

Nicholas A. Robinson

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 3, 154-166

De samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven op het gebied van innovatie wordt in deze bijdrage behandeld vanuit het perspectief van milieu en duurzaamheid. Het onderwerp 'klimaatveranderingen' en de waarschuwingen hierover worden inmiddels serieus genomen. Echter, noch universiteiten, noch het bedrijfsleven hebben tot op heden ingezien dat ze moeten samenwerken om de technieken en praktijken te vernieuwen die nodig zijn om aan de eisen van klimaatverandering en andere milieu-uitdagingen die zich wereldwijd voordoen te kunnen beantwoorden. Wel vormen de huidige milieumanagementsystemen en maatschappelijke verantwoordelijkheidprogramma's van de onderneming een solide basis, maar ze schieten tekort voor de hervormingen die echt nodig zijn. En het ontbreekt universiteiten, vooral in de ontwikkelingslanden, aan capaciteit om samen met het bedrijfsleven nieuwe businessmodellen te analyseren en te ontwikkelen. Aanbevelingen die in het verleden zijn gedaan, bijvoorbeeld in Agenda 21, wachten nog steeds op uitvoering. In dit artikel wordt aangevoerd dat gedetailleerde regelgeving afleidt van het grote doel en dat dit ook geldt voor de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven op het gebied van het milieu. Ook geeft het artikel suggesties voor nieuwe onderzoeksrichtingen, voor het omarmen en onmiddellijk invoeren van nieuwe technologieën en praktijken zonder stap-voor-stap-transities, voor het identificeren en opleiden van de zo noodzakelijke profeten met de nieuwe vaardigheden, en voor het rigoureus bekritiseren van maatregelen die zulke hervormingen tegenhouden.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS