Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Opinie: studentenevaluaties in het hoger onderwijs

Pieter Spooren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2012 (30), 4, 270-281

Deze opiniebijdrage gaat over de evaluaties door studenten uit het hoger onderwijs van de opleidingsonderdelen (vakken) die ze hebben gevolgd. Aan zowat alle instellingen voor hoger onderwijs zijn deze evaluaties een belangrijke parameter van de kwaliteit van het verstrekte onderwijs en worden ze gebruikt voor zowel formatieve als summatieve doeleinden. Oordelen van studenten kunnen een belangrijke rol spelen in de optimalisering van de onderwijspraktijk, maar dienen met de grootste zorg te worden verzameld en ge´nterpreteerd. Aan de hand van inzichten uit de recente onderzoeksliteratuur over dit thema worden enkele suggesties geformuleerd voor verder onderzoek en voor de praktijk.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS