Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Studiesucces of -falen van eerstejaarsstudenten voorspellen: een nieuwe aanpak

Peter G.M. van der Heijden, David J. Hessen & Theo Wubbels

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2012 (30), 4, 233-244

In  dit methodologische artikel wordt een nieuwe aanpak gepresenteerd  om te kijken naar studiesucces. De responsvariabele 'studiesucces' wordt gecodeerd als een ordinale variabele met de categorieŽn (i) vertrek in jaar 1, (ii) vertrek na jaar 1 dan wel langer studeren dan 4 jaar, (iii) diploma in jaar 4 en (iv) diploma in jaar 3. Studiesucces wordt voorspeld met ordinale regressie, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens beschikbaar in het studievoortgangsysteem van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Utrecht. In de presentatie van de resultaten wordt de nadruk gelegd op het interpreteren van de kansen dat een student in een van de vier categorieŽn van de variabele 'Studiesucces' terecht- komt. Door de tijd heen worden analyses verricht, waarbij de tentamenresultaten een steeds belangrijkere rol blijken te krijgen. Er wordt een Excel-programma gepresenteerd waarmee de kansen van een individuele student eenvoudig kunnen worden bepaald door zijn gegevens in te voeren. De gepresenteerde methodiek is eenvoudig door andere instellingen in het hoger onderwijs te implementeren.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS