Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Vroegtijdige identificatie en karakterisering van studenten die uitvallen in het eerste studiejaar

Gerard J.A. Baars & Ivo J.M. Arnold

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2012 (30), 3, 188-203

In de opleiding Economie en Bedrijfseconomie van de Erasmus School of Economics (ESE) valt ongeveer 40% van de voltijdstudenten in het eerste studiejaar uit. Deze groep bestaat uit studenten die voor 1 februari vrijwillig met de studie stop- pen, studenten die switchen naar een andere studie en studenten die aan het eind van het eerste studiejaar een negatief Bindend Studieadvies (BSA) krijgen. In deze studie is onderzocht of het mogelijk is (a) om studenten die uitvallen in het eerste studiejaar vroegtijdig te identificeren op basis van hun deelname aan en prestatie op de eerste twee van in totaal tien tentamens en (b) om deze studenten te karakteriseren op basis van motivatiegerelateerde aspecten.
Van alle studenten die in 2007, 2008 en 2009 zijn gestart met de opleiding Economie en Bedrijfseconomie (n = 1576) zijn de resultaten op de eerste twee tentamens in het eerste studiejaar verzameld. Studenten zijn ingedeeld in zes subgroepen op basis van hun deelname aan en prestatie op deze tentamens. Voor elke subgroep is vastgesteld welk percentage van de studenten is uitgevallen in het eerste studiejaar. Met behulp van chikwadraattoetsen zijn de verschillen in uitval- percentage tussen de subgroepen getoetst. De subgroepen zijn vervolgens met behulp van een ANOVA-test vergeleken op basis van motivatiegerelateerde aspecten.
Zowel studenten die de eerste twee examens niet afleggen als studenten die niet minimaal één van deze tentamens halen, hebben een zeer grote kans om uit te vallen in het eerste studiejaar. Bovendien hebben deze studenten de laagste intrinsieke motivatie aan het begin van hun studie. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat vroege identificatie en karakterisering van studen- ten die in het eerste jaar uitvallen mogelijk is.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS