Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Het effect op studiesucces van decentrale selectie middels proefstuderen aan de poort

Klaas Visser, Han van der Maas, Marijke Engels-Freeke & Harrie Vorst

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2012 (30), 3, 161-173

De roep om selectie aan de poort wordt maar beperkt gesteund door wetenschap- pelijk onderzoek. In de opleiding Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam werd in 2006 een quasi-experiment uitgevoerd naar decentrale selectie (DS). Omdat uit onderzoek blijkt dat de eerste studieresultaten in een opleiding een grote voorspellende waarde hebben, werd besloten de decentrale selectie niet te richten op past performance, maar op future performance: aankomende studenten kregen een taak (work sample) die sterk lijkt op een studieweek in de propedeuse. Studenten konden deelnemen aan een college, een studieweek en een toets. Indien ze slaagden voor de toets werden ze geselecteerd. Ook veel afgewezen studenten werden na loting toegelaten, waardoor een vergelijking tussen deze groe- pen mogelijk werd. De uitval onder geselecteerde studenten is significant lager dan de uitval in de niet-geselecteerde groep (18% versus 30%). Ook behalen de geselecteerde studenten significant meer studiepunten in het eerste studiejaar (18% meer) en behalen zij vaker een bachelordiploma in vier jaar. De verschillen kunnen niet worden verklaard door verschillen in eindexamencijfer, sekse of intelligentie.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS