Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Predictie en remediëren: synergie of tegenstelling?

Marlies Lacante

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (4), 83-95

De historiek van 70 jaar onderzoek naar studeren in het hoger onderwijs, wordt beknopt geschetst. De verruiming van predictie naar remediëring wordt binnen deze historische context geduid. Meer recent krijgt ook de studie van het zich ontwikkelende proces tijdens het eerste jaar in het hoger onderwijs en de rol die de omgeving hierbij kan spelen, de nodige aandacht. Dit alles leidt tot de vraag of de verschillende invalshoeken om de studievoortgang te bestuderen, tegenpolen zijn dan wel complementaire informatie kunnen opleveren. De bijdragen aan dit themanummer worden gekaderd binnen deze invalshoeken. Met het oog op toekomstig onderzoek worden enkele methodologische kanttekeningen gemaakt bij de verschillende bijdragen. Suggesties voor accenten in het toekomstig onderzoek worden gegeven om het probleem van de overgang van secundair/voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs verder te ontrafelen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS