Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De ontwikkeling en validering van een meetinstrument voor de nexus onderwijsonderzoek in het hoger onderwijs

Bianca Roseaux, Ilse Verachtert, Pieter Spooren, Peter Van Petegem & Ann De Schepper

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 26-43

Docenten beschouwen de nexus onderwijs-onderzoek als evident, waardoor deze niet altijd eenvoudig te expliciteren en bewust te realiseren is in het onderwijs. Ons onderzoek beoogt de constructie van een valide instrument om de nexus in kaart te brengen. In dit artikel vertrekken we vanuit de veronderstelling dat een instrument waarmee docenten de nexus systematisch in kaart kunnen brengen een meerwaarde vormt voor het academisch onderwijs

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS