Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderzoek in het onderwijs: een vlag die vele ladingen dekt

An Verburgh, Wendy Schouteden & Jan Elen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 9-25

Het hoger onderwijs hecht veel belang aan onderzoek in het onderwijs. Desondanks is nog veel onbekend over de dagelijkse praktijken in verband met onderzoeksgebaseerd onderwijs. Op grond van een omvattende kwalitatieve studie rapporteert deze bijdrage over twee facetten van onderzoeksgebaseerd onderwijs (aanpakken van onderzoeksintegratie en onderzoeksgerelateerde doelen) in het eerste jaar hoger onderwijs. Aanpakken van onderzoeksintegratie zijn manieren waarop studenten tijdens hun studie met onderzoek in contact komen. Onderzoeksgerelateerde doelen betreffen door docenten nagestreefde leeruitkomsten in verband met onderzoek. Meer specifiek is gekeken naar de frequentie van de aanpakken en doelen. Daarnaast is onderzocht welke aanpakken vaak gecombineerd worden binnen een module en of die combinaties samenhangen met specifieke onderzoeksgerelateerde doelen

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS