Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Anders dan 'Doctor' of 'PhD'

Maarten M. Van Houten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(3/4), 23-35

Het Nederlandse hoger beroepsonderwijs introduceert in 2022 het Professional Doctorate, het UAS-PD. Internationaal zijn er academische doctoraten waarbij de term professional wordt gebruikt, terwijl een binair onderwijssysteem met separaat professional higher education weinig voorkomt. Dit kan leiden tot verwarring bij de erkenning en waardering van professional doctorates. Dit opiniërend artikel analyseert het Nederlandse binaire doctoraatlandschap tegen de achtergrond van professional doctorates in het Verenigd Koninkrijk op drie onderdelen: vorm en oriëntatie van onderwijs, naamgeving en titulatuur, en trajectinhoud. Hieruit blijkt dat Britse professional doctorates doorgaans overeenkomen met de Nederlandse wetenschappelijke promotie qua academische focus, doelen en examinering, en dat het UAS-PD zowel binnen als buiten Nederland afwijkt. Daarbij zijn de naamgeving en titulatuur van het UAS-PD internationaal ambivalent. Deze zaken kunnen (h)erkenning, waarde en carrièrekansen voor houders van een UAS-PD beïnvloeden. Voor de verdere ontwikkeling en waarde van het UAS-PD is daarom aandacht nodig voor zowel (inter)na- tionale contextuele vergelijking als keuze voor woorden en titulatuur

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS