Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Bliksem in Den Haag, heilicht in Brussel ?

K. van Goethem

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 04, 247-257

Tot voor kort gold het gezegde: 'Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Sedert Vlaanderen op heel wat domeinen een autonoom beleid kan voeren, lijkt een parafrase hierop niet ten onrechte: de kans op heilicht in Brussel bij bliksem in Den Haag is reëel geworden. Voor Nederlandse lezers is het nuttig er aan te herinneren dat de Vlaamse regering in Brussel is gehuisvest. Het Vlaamse onderwijsbeleid lijkt de laatste jaren meer en meer op Nederland geInspireerd. Niet dat men zulks zou betreuren of aan de kaak zou moeten stellen, integendeel: sinds de Franse revolutie en de tijd dat Napoleon in onze contreien op doorreis was, werd het Belgische beleid wat al te zeer op Franse leest geschoeid. Vooral voor de culturele sector, waartoe onderwijs moet worden gerekend, is dit gepaard gegaan met een verregaande centralisering. Deze centralisering mondde uit in bureaucratie op de werkplek. gebrek aan initiatief en verantwoordelijkheidszin. Het is echter niet de bedoeling in het bestek van deze bijdrage daarover uit te weiden.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS