Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Enkele beschouwingen over de macro-doelmatigheid van het onderwijsaanbod in het Hoger Onderwijs. Discussiebijdrage.

Adviescommissie Onderwijsaanbod

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 04, 222-237

De Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO), verder te nemen: de commissie, heeft in overwegende mate een reactie functie. Voornemens van instellingen van hoger onderwijs het instellen van een nieuwe intiële opleiding behoeven een advies van de commissie betreffende de macro-doelmatigheidsaspecten van dit plan, alvorens deze door het CROHO in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast adviseert de commissie op verzoek van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen over kwesties die tot het taakgebied van de commissie behoren. Een voorbeeld hiervan is het advies dat de commissie op verzoek van de minister heeft uitgebracht over 'vrije' studierichtingen in het hoger beroepsonderwijs.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS