Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Een kwanitatieve analyse van de doorstroom van Nederlandse, allochtone en buitenlandse studenten.

W.F. Admiraal en M. Boogaard

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 192-205

In nota's over allochtone of buitenlandse studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs keren twee uitspraken regelmatig terug. Ten eerste constateert men dat allochtone en buitenlandse studenten relatief lang doen over hun studie. Ten tweede is er de stelling dat juist onder deze studenten de studie-uitval relatief hoog is. Op basis van de gegevens uit de 1-december bestanden van vier universiteiten (Technische Universiteit Eindhoven, Erasmusuniversiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht en Landbouwuniversiteit Wageningen) hebben wij de houdbaarheid van deze beweringen onderzocht.
Analyse van de 1]-decemberbestanden leidt samengevat tot de volgende resultaten: wat betreft de totale studieduur blijken de verschillen tussen allochtone en Nederlandse studenten klein. Onder buitenlandse studenten komt het weliswaar relatief vaker voor dat zij lang doen over het behalen van de propaedeuse, maar zij doorlopen daarna de doctoraalfase in veel gevallen sneller dan het gemiddelde bij de Nederlandse studenten. Wat betreft studie-uitval blijkt er eveneens geen verschil tussen Nederlandse en allochtone studenten, beide groepen komen uit op een uitvalpercentage van 21%. De uitval van buitenlandse studenten ligt met 26% iets hoger.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS