Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Arbeidsmarkt en hoger onderwijs in de toekomst: zwemmen uit de specialisatiefuik

K. van Beek en C. Hazeu

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 183-191

De discussie over de aansluiting van het Hoger Onderwijs op de arbeidsmarkt wordt gedomineerd door een statisch korte-termijn denken. Statisch omdat geredeneerd wordt vanuit een vaste hoeveelheid werk, strak verdeeld in afzonderlijke beroepsgroepen die elk hun eigen specifieke opleiding vereisen. Korte termijn omdat opleidingen vooral kennis moeten bijbrengen die direct aansluit op wat op de dag van afstuderen in de betreffende beroepsgroep gevraagd wordt. In dit artikel zetten we de argumenten die pleiten voor een andere kijk op de aansluitingsdiscussie nog eens op een rijtje. Dit artikel beschrijft het fundament onder de arbeidsmarktanalyse die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in maart van dit jaar presenteerde in zijn rapport 'Hoger Onderwijs in fasen '.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS