Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Duurzaamheid van betrekkingen

P.H.A. Frissen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 157-172

Aan het onderwijsdebat, dat dit jaar op initiatief van staatssecretaris Nuijs in den lande over het Hoger Onderwijs werd gevoerd, vormde onderstaand artikel een bijdrage. Centraal staan de sturingsrelaties in het Hoger Onderwijs.
Allereerst wordt een schets gegeven van enkele relevante noties over sturing. Belang, wenselijkheid en noodzaak van differentiatie zijn daarin uitgangspunten, alsmede erkenning van specifieke identiteiten van sturingsdomeinen. Vervolgens wordt een raamwerk voor analyse geconstrueerd, dat het debat kan structureren. Daarna worden drie karakteristieke sturingsconcepties geschetst. Deze sturingsconcepties leiden elk tot een selectie van onderwerpen en vraagstellingen voor een bestuurlijke agenda. Daartussen valt te kiezen. Preferenties van deelnemers aan het debat kunnen zo worden geconfronteerd met uiteenlopende bestuurlijke relatiepatronen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS