Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Problemen in het hoger onderwijs. Meningen van een groep opinion leaders

R.J. Bijleveld P.J.M. Weusthof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 142-156

De aangekondigde herziening van het stelsel voor Hoger Onderwijs in het Regeerakkoord van het kabinet Kok houdt de gemoederen in het hoger-onderwijsveld tot op de dag van vandaag flink bezig. Door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (oc&w) zijn voorstellen gepresenteerd voor een wijziging van de structuur van het Hoger Onderwijs die zowel recht zouden moeten doen aan de wens het Hoger Ondenvijs maximaal toegankelijk te houden, als aan de wens tegemoet te komen aan een meer gedifferentieerd Hoger Onderwijs. Bij de lancering van deze voorstellen heeft vooral het Angelsaksische systeem (het Engelse systeem) van een driejarige basisstudie en één- of tweejarige vervolgopleidingen model gestaan (Bachelor- en Mastersopleiding). De plannen zijn op veel kritiek gestuit. Met name de koppeling tussen bezuiniging en stelselherziening, alsmede de uniforme verlaging van de duur van de eerste fase zijn gehekeld. Voorts is gewezen op de Angelsaksische onderwijscultuur die sterk verschilt van die van het Europese continent. De plannen zijn een aanzet geweest voor een brede discussie over de wijze waarop het Nederlandse stelsel van Hoger Onderwijs in de toekomst vormgegeven moet worden.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS