Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Hoe kan een systeem van kwaliteitszorg docenten stimuleren tot onderwijsverbetering ?

J.H. Van Driek en G.C. Van Den Berg

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 238-249

In recente pleidooien voor systemen van kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs wordt wel eens genegeerd dat de kwaliteit van onderwijs primair een taak en verantwoordelijkheid is van docenten. Onderzocht is hoe docenten van een faculteit van de Technische Universiteit te Delft omgaan met kwaliteitszorg en welke ideeën en wensen bij hen leven met betrekking tot de invoering van een (facultair) systeem van kwaliteitszorg. Op basis hiervan wordt aanbevolen om kwaliteitszorg primair te organiseren op een niveau dat dicht bij de uitvoering van het onderwijs ligt. Bij voorkeur raadplegen de docenten zelf hun studenten over de kwaliteit van het verzorgde onderwijs. Voorts wordt bepleit dat docenten samenwerken met inhoudelijk betrokken collega's bij het totstandbrengen van kwaliteitsverbetering. Dit kan georganiseerd worden in werk verbanden zoals vakgroepen of secties van ten hoogste tien docenten. Op facultair niveau kan dan worden volstaan met het bewaken van de uitvoering door de werkverbanden van de afgesproken werkwijze met betrekking tot kwaliteitszorg en met het zonodig aanbieden van ondersteunende  activiteiten of middelen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS