Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Toetsservicesystemen binnen flexibel onderwijs

D. De Haan en H. Breukers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 220-237

Modularisering en extensivering van het onderwijs leiden tot een flexibele organisatie van het onderwijs, waardoor individualisering van het leren in hoge mate kan worden gerealiseerd.  Kenmerken voor dergelijke zogenaamde 'flexibele leeromgevingen' is het streven naar maximale keuzevrijheid voro studenten met betrekking tot tempo, plaats, tijdstip, inhoud en methodiek van studie (Benedictus, 1991 ). In dit artikel richten wij ons op de wijze waarop de toetsing binnen de flexibele leeromgevingen georganiseerd kan worden. De 'traditionele ' wijze van toetsing voldoet niet aan de eisen die gesteld worden binnen een flexibel onderwijssysteem. In een dergelijk onderwijssysteem loopt bijvoorbeeld het leerproces van individuele studenten niet meer synchroon, waardoor ook het moment waarop via een toets het leerproces afgesloten wordt, zal verschillen. Een dergelijke leeromgeving stelt specifieke eisen aan de flexibiliteit en efficiëntie van de wijze van toetsing.
De mogelijke problemen die er met betrekking tot de toetsing in een flexibele onderwijsomgeving kunnen ontstaan, en mogelijke oplossingen, worden in dit artikel beschreven aan de hand van de ervaringen die binnen de Open Universiteit zijn opgedaan. Oplossingen zijn gezocht door het toetssysteem anders in te richten en de activiteiten die rondom toetsing worden uitgevoerd steeds meer te automatiseren.
Voorafgaand aan deze beschrijving wordt eerst een theoretisch kader gedefinieerd: een model-Toetsservice systeem (model-Tss)  dat  alle  kernactiviteiten  omvat  die, al  of  niet geautomatiseerd, ten behoeve van toetsing verricht moeten worden. Per activiteit wordt op basis van een literatuurstudie een overzicht gegeven van de mogelijkheden tot automatisering. Aan de hand van het model-Tss worden vervolgens drie stadia in de ontwikkeling van het Tss van de Ou beschreven.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS