Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Een examenregeling zonder compensatie in het Nederlandse Hoger Onderwijs ? Een vergelijking tussen compensatie en conjunctie

I.J. Rekveld en J. Starren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 210-219

De gebruikelijke examenregeling in het Nederlandse Hoger Onderwijs is een conjunctief systeem. Dit betekent dat alle vakken waaruit het examen bestaat met een voldoende afgesloten dienen te worden.  Door deze regeling  lopen veel studenten studievertraging op. Resultaten van theoretisch  onderzoek  wijzen daarentegen  in de  richting  van lagere zakpercentages als er compensatie tussen vakken wordt toegepast.
Dit artikel bevat een inventarisatie van de belangrijkste voor- en nadelen van compensatorische en conjunctieve examenregelingen. De kernvraag daarbij is of verschillen in doorstroming verklaard kunnen worden door verschillen in leerstofbeheersing.
De  auteurs besluiten  het  artikel  met  de  vraag  waarom  in  het  Nederlandse  Hoger Onderwijs ondanks de voordelen van compensatie nog steeds op grote schaal een conjunctief systeem wordt gehanteerd.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS