Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Grenzeloos studeren. Internationalisering van het Hoger Onderwijs in perspectief.

J.M. Van Dijk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 03, 181-192

De internationalisering van het Hoger Onderwijs mag zich in een grote belangstelling verheugen. Instellingsbestuurders menen met hun beleid te kunnen scoren. Studenten en een deel van de staf profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor verblijf in het buitenland. Andere stafleden zijn beducht voor 'academisch toerisme'. lntemationalisering gaat gepaard met veel ophef en het nodige aplomb en leidt volgens sommigen tot irritant veel administratief gedoe. Het laat velen - in positieve en negatieve zin -niet onberoerd. Dit artikel beoogt inzicht te geven in de ontwikkeling van de recente internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs. Na een begripsbepaling en een inventarisatie van de motieven van belanghebbenden (overheden, instellingen, studenten) volgt een historische beschrijving van het internationaliseringsproces tot nu toe. Ten slotte wordt aangegeven hoe het proces zich naar verwachting onder de thans aangekondigde beleidsimpulsen verder zal ontwikkelen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS