Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Sleutelen aan het imago. Marktgericht denken in het technisch HBO

M.A. Poot en B. Witte

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 02, 115-121

De  technische HBO-opleidingen verliezen terrein. Vooral in de sector Elektrotechniek is de situatie zorgwekkend.
Dit was reden voor het Clusteroverleg Elektrotechnische en Informatica Industrie (CEII) om een landelijk imago-onderzoek te laten uitvoeren. In dit artikel wordt aandacht besteed aan dit onderzoek en aan de gekozen marketing-strategie. Conclusie van het betrokken reclame-adviesbureau: de betreffende onderwijsinstellingen hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Marketing kan het tij doen keren.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS