Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De effectieve tutor: meer dan alleen een vakinhoudelijk deskundige?

J.H.C. Moust

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 02, 95-114

De laatste jaren zijn veel opleidingen in het hoger onderwijs bezig met veranderingen in hun curriculum en onderwijsmethode. Daarbij wordt probleemgestuurd onderwijs vaker, geheel of gedeeltelijk, in het bestaande curriculum ingevoerd. Deze onderwijskundige innovatie verloopt niet altijd pijnloos. Een van de oorzaken hiervoor is dat de traditionele rol van de docent aanpassing behoeft. Wanneer het leren van studenten in het onderwijs meer centraal wordt gesteld, moet de docent op andere wijzen dan voorheen het leren van de studenten stimuleren. In deze bijdrage wordt vooral aandacht besteed aan de tutorrol, de rol van de begeleider van een onderwijsgroep. Op basis van de doelstellingen en werkwijze van een onderwijsgroep worden de taken van een tutor beschreven. Vervolgens wordt de vraag gesteld of deze rol alleen door vakinhoudelijk geschoolde docenten vervuld kan worden. Aan de hand van recent empirisch onderzoek worden verschillen tussen expertutoren, non-experttutoren en studenttutoren onder de loupe genomen. Ten slotte wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop een tutor zijn rol op een effectieve wijze kan uitoefenen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS