Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Wat kan een HAVO-HBO project betekenen voor docenten?

D. Koster en P. Lanphen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 44-56

Dit artikel opent met een beschrijving van achtergronden en kenmerken van een aansluitingsproject HAVO-HBO in de regio Groningen. Vervolgens komen aanleiding, opzet en resultaten van een onderzoek aan de orde dat naar dit project verricht is; het gaat hierbij om een peiling van meningen van betrokkenen omtrent te ontplooien activiteiten. Ten slotte wordt nagegaan onder welke condities dergelijke projecten kans van slagen hebben en bruikbare produkten opleveren, waarna het artikel wordt afgesloten met conclusies.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS