Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Communicatieve vaardigheden in het Hoger Onderwijs

H.G.K. Hummel, P.A. Kirschner, I.A. Van Buuren, C. Nagtegaal

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 12-23

Het in dit artikel beschreven onderzoek maakt deel uit van een voorstudie naar de waardering en selectie van leerdoelen voor communicatief vaardigheidsonderwijs in relatie tot de eindtermen van hogere beroepsopleidingen, alsmede manieren om via docentextensief onderwijs deze leerdoelen te realiseren. Onderzocht is hoe verschillende communicatieve vaardigheidsdoelen binnen de Hogeschool Utrecht worden gewaardeerd. Het vooronderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de vaksectie Communicatie binnen de sector Economie van de Hogeschool Utrecht, en het Onderwijstechnologisch Innovatiecentrum (OTIC) van de Open Universiteit. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal globale leerdoelen voor een curriculum Communicatieve Vaardigheden, alsmede inzicht in factoren, die de variantie in waardering van leerdoelen tussen docenten bepalen.
In het algemeen worden leerdoelen die te maken hebben met communicatie, in één richting (bijvoorbeeld presentatie geven, tekst schrijven), en het beoordelen van een communicatieve opdracht achteraf (bijvoorbeeld de structuur en spelling van een tekst) het meest belangrijk gevonden.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS